IV Polski Kongres Mechaniki oraz 23. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych Mechaniki (PCM-CMM-2019)  – zadanie finansowane w ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

 

 

 


 OVERVIEW


 


FIRST ANNOUNCEMENT

 

 

 


ECCOMAS ADVANCED COURSE

 


REGISTRATION


ABSTRACT SUBMISSION


VENUE

 

 PROGRAM AT A GLANCE

 IMPORTANT DATES & FEES

 SPONSORS OPPORTUNITIES

 

 


ORGANIZATION 
ORGANIZING COMMITTEE


​​​​​
SCIENTIFIC PROGRAM

​​​​​

SOCIAL EVENTS

 

 


TRAVELACCOMMODATION


TRAVELLING


GETTING AROUND


ABOUT KRAKOW


LOCAL TOURS