Congress Honorary Committee


CONGRESS HONORARY COMMITTEE


Jarosław Gowin
Minister of Science and Higher Education

 

 

 

IV Polski Kongres Mechaniki oraz 23. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych Mechaniki (PCM-CMM-2019)  – zadanie finansowane w ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 


Jacek Majchrowski 
Mayor of the City of Kraków

 


 

Witold Kozłowski
 Marshal of the Małopolska Region


 

Jan Kazior
Rector of the Cracow University of Technology 


Wojciech Nowak 
Rector of the Jagiellonian University

Tadeusz Słomka
Rector of the 
​​​​​University of Science and Technology 


Lech Dzienis
Rector of the Bialystok University of Technology

 

Norbert Sczygiol
Rector of the Czestochowa University of Technology

Jacek Namieśnik

Rector of the Gdansk University of Technology 


Wiesław Trąmpczyński
Kielce University of Technology

 

Tadeusz Bohdal
Rector of the Koszalin University of Technology 


Sławomir Wiak
Rector of the Lodz University of Technology

 


 

Piotr Kacejko
Rector of the Lublin University of Technology

Tadeusz Szczurek
Rector of the Military University of Technology

Marek Tukiendorf
Rector of the Opole University of Technology  

Tomasz Łodygowski
Rector of the Poznan University of Technology

 

Zbigniew Łukasik
Rector of the Kazimierz Pulaski University of Technology
and Humanities in Radom

Tadeusz Markowski 
Rector of the Rzeszow University of Technology  

Arkadiusz Mężyk
Rector of the Silesian University of Technology

 

Jacek Wróbel
Rector of the West Pomeranian University of Technology Szczecin 

Jan Szmidt
Rector of the Warsaw University of Technology


 

Cezary Madryas 
Rector of the Wroclaw University of Science and Technology 

 

 

Jarosław Janicki
Rector of the University ​​​​of Bielsko Biala